Filmy szkoleniowe

Przekaz filmów szkoleniowych oraz edukacyjnych biegnie dwoma kanałami, które wzajemnie się uzupełniają. Z jednej strony obraz prezentuje treść informacyjną, uczy, udziela instrukcji, z drugiej prezentuje produkt, usługę, firmę czy miejsce tak, by zainteresować nimi widza. Pełni zatem funkcje promocyjne.

Lot – film szkoleniowy: http://simpleframe.pl/

Taka forma reklamy jest skuteczna, ponieważ widz przy okazji jej oglądania zdobywa nowe umiejętności oraz wiadomości. Przekaz promocyjny jest zatem podany w subtelny sposób, nie wprost. Film może być wykonany za pomocą rożnych technik animacji 2d, 3d, sekwencji ujęć, może być uzupełniony o opis wypowiadany przez lektora, przez napisy wmontowane w obraz lub przekazywane przez np. pracownika firmy. Obraz, przez swoją sugestywność jest skutecznym narzędziem przekazywania informacji. Jest również naturalnym medium zdobywania informacji o świecie.

Film szkoleniowy może być dedykowany pracownikom firmy lub podmiotom zewnętrznym. Jego ogromna zaleta tkwi w możliwości rozsyłania go różnymi kanałami, za pośrednictwem telewizji, mediów społecznościowych, strony internetowej, na wewnętrznych zebraniach firmowych.

CSIIL Zegrze – film szkoleniowy: http://simpleframe.pl/

Przed przystąpieniem do produkcji filmu szkoleniowego ważne jest określenie komu jest dedykowany oraz jakie cele informacyjne oraz promocyjne powinien spełniać. Dom produkcyjny Simple Frame doradza wybór odpowiednich technik oraz wykonuje wszystkie etapy tworzenia filmów szkoleniowych i edukacyjnych, od wymyślenia scenariusza po ostatnią korekcję barwną.