Film produktowy

Filmy wykorzystywane jako podpora lub element kampanii marketingowych dzielą się nie tylko ze względu na technikę, którą są wykonane, albo cel marketingowy, który pomagają osiągnąć. Ich rodzaj zależy również od tego, jakiego wycinku działalności firmy dotyczą. Film korporacyjny prezentuje zatem firmę jako całość, jej codzienne funkcjonowanie, osiągnięcia, którymi przedsiębiorstwo może się szczycić, plany na przyszłość. Filmy szkoleniowe i edukacyjne pokazują produkt lub usługę w taki sposób, by potencjalny klient mógł się nauczyć z nich korzystać. Widz zdobywa więc nową wiedzę i poznaje korzyści z niej płynące.

Natomiast zadaniem filmu produktowego jest takie zaprezentowanie produktu lub usługi, by za ich pomocą skutecznie promować całą firmę. Taką strategię narracyjną określać można sformułowaniem jako „część zamiast całości” (łac. pars pro toto). Polega ona na pokazaniu tylko jednego fragmentu, ale w tak sugestywny sposób, że mówi o całości. Strategia ta w świecie filmowym uznawana jest za skuteczną, ponieważ widz nie uznaje jej za nachalnej. Pobudza też jego wyobraźnię.

Marketingowcy wychodzą z założenia, że umiejętna prezentacja produktu jest najlepszą wizytówką firmy. Wykonanie produktu świadczy o rzetelności i profesjonalizmie pracowników i kadry zarządzającej. Mówi o stopniu kreatywnego podejścia i zaangażowania w proces tworzenia. Wreszcie jest również dowodem na to, w jaki sposób traktowany jest klient oraz sprawdzeniem, czy jego potrzeby i pragnienia są stawiane na pierwszym miejscu.

Kluczowy dla późniejszej atrakcyjności filmu produktowego jest scenariusz. Prezentacja produktu musi być zrobiona z pomysłem, by nie znudzić potencjalnego klienta. Obraz powinien też przemycać treści odnoszące do działalności całej firmy lub wartości przez nią wyznawanych. Film taki może być stworzony jako animacja 3d czy 2d albo sekwencja ujęć, ale należy pamiętać, by formę dostosować do treści, czyli z jednej strony do rodzaju produktu, z drugiej do widza, któremu będzie on dedykowany.