Film korporacyjny jest coraz bardziej popularny z uwagi na możliwości marketingowe jak i PR-owe.
Kadra zarządcza zdała sobie sprawę że film prezentujący firmę i pracowników jest idealnym źródłem informacji, dodatkowo przyczynia się do budowania wizerunku przyjacielskiej wspólnoty, dotyczy to różnych stanowisk pracy. Film może prezentować osiągnięcia firmy, pracę zespołu nad projektem, rozwój przedsiębiorstwa, wdrażanie nowych technologii, nowych produktów bądź usług.
Prezentacja filmu na wewnętrznych firmowych spotkaniach poprawia relacje jednostek jak i komunikację całych grup w przedsiębiorstwie.

Przykład:
Producent filmu korporacyjnego: simpleframe.pl